Avada Car Dealer News

Koja je jačina klima uredjaja potrebna za vaš prostor?

Jačina klima uređaja zavisi od više parametara:

  • veličina prostorije (kvadrature).
  • termička izolacija prostorije.
  • staklene površine(prozori,vrata).
  • električni uredjaji u prostoriji.
  • broj osoba koje borave u prostoriji.

To su osnovni parametri pomoću kojih se izračunava potrebna jačina klima uređaja. Za kućnu upotrebu najčešće se uzimaju standardne jačine klima uređaja od 9000btu/h (devetka) do 30m²,12000btu/h (dvanaestica) do 40m²,18000btu/ha(osamnaestica) do 50m² i 24000btu/ha(dvadeset četvorka) do 65m².

Gde postaviti unutrašnju jedinicu?

Pri postavljanju unutrašnje jedinice treba voditi računa da pravac duvanja nije usmeren prema ljudima nego u prazan proctor. To znači da treba izbegavati da klime duva prema garnituri gde se sedi i gleda TV, prema radnom stolu i drugim mestima gde se ljudi duže zadržavaju.

Šta je to ekološki gas?

Gas ili freon je rashladno sredstvo koje klima uređaj koristi pri radu. Gas (Freon) se nalazi u zatvorenom sistemu. Ekološki gasovi kao sto su R410A,R407C ne zagađuju atmosferu i ne štete ozonskom omotaču kao gasovi R22,R12…

Da li klima može da greje ispod 0°C?

Klasične “on/off” klime mogu da greju do -7°C spoljne temperature. Na nižim temperaturama se ne preporučuje njihovo korišćenje jer može da dođe do kvara kompresora. Invertor klima uređaji mogu da greju i na -15°C, pa čak i nižim temperaturama.

Koje su razlike između inverter i običnih klima?

Glavna razlika je u tome da inverter mogu da greju i do -20°C spoljne temperature a obicne on/off klime do -7°C. Inverter klime imaju bolji odnos utrošene energije i dobijene rashladne, odnosno toplotne energije i do 30% manji utrošak električne energije.

Kod inverter klima elektronika reguliše broj obrtaja kompresora i ventilator zavisno od zadate temperature, dok kod klasične on/off klime kompresor i ventilator uvek rade sa maksimalnom snagom. Rezultat toga je da inverter klime manje troše struju, imaju duži vek trajanja i prijatniju temperatura hlađenja i grejanja sa minimalnim oscilacijama u temperaturi (0,5°C od zadate temperature.)

Zašto se javlja neugodan miris iz klime?

Tokom rada unutrašnja jedinica klime uvlači vazduh kroz otvore na plasticnoj masci. Vazduh zatim nailazi na filtere na kojima se zadržavaju čestice prašine iz vazduha, sitnije cestice prolaze kroz filter i lepe se na isparivač koji je prilikom hladjenja vlazan. Vlaga i prljavstina su idealni uslovi za razmnožavanje bakterija, plesni i gljivica. Zbog toga se javljaju i neprijatni mirisi. Naša preporuka je da se bar jednom u toku godine uradi godišnji servis koji podrazumeva i čišćenje klima uređaja.

Zašto klima tokom leta ispušta vodu iz unutrašnje jedinice, a preko zime na spoljašnoj jedinici?

Voda koju klima ispušta je kondenzat. Tokom leta kada klima hladi, isparivač unutrašnje jedinice je hladan i na njemu se kondezuje vlaga iz vazduha i putem creva za kondezat se odvodi vani. Zimi, kada se koristi režim grejanja, kondenzat se stvara ispod spoljne jedinice jer je spoljna jedinica hladna na njoj se kondezuje vlaga iz vazduha.

Sta je defrost (odleđivanje)?

Defrost je proces odleđivanja spoljne jedinice kada je napolju jako niska temperatura. Tako se klima oslobađa leda koji nakuplja na njoj i sprecava protok vazduha kroz spoljnu jedinicu. Defrost obično traje 5 minuta i ponavlja se svakih 45 minuta, u zavisnosti od modela klime.

Podeli ovu priču: