Avada Car Dealer News

Zato što je grejanje inverter klimama najjeftinije grejanje na struju.Inverter klime pružaju potpuni konfor i jednostavnost korišćenja,samo je potrebno putem daljinskog upravljača zadati željenu temperaturu i inverter klima će održavati tu temperaturu.

Noviji modeli inverter klima imaju tu mogućnost da se povežu na kućnu WIFI mrežu i onda mobilnim telefonom sa bilo kog mesta se može upravljati klimom npr. krećete kući sa posla,uključite klimu mobilnim telefonom da kad dođete kući soba bude zagrejana ili ohlađena na željenu temperaturu.

Inverter klime moguće je prikljućiti na svaku utičnicu u stanu,baš zbog toga što su mali porošači (oko 1kw)
Ne zauzimaju prostor u stanu,što je veoma bitno kad su u pitanju mali stanovi.Grejanjem inverter klimom nije nam potrebno da obezbedimo ugalj,drva,pelet…pred grejnu sezonu samim tim i veliku količinu novca da sve to platimo odjednom unapred,već ćemo platiti nakon što potrošimo(mesec za mesec)

Niti nam je potrebna kotlarnica,spremište za ugalj,drva,pelet…

Sa jednim uređajem rešili ste i grejanje i hlađenje.Globalna klima se promenila,leta su sve toplija i imamo sve veću potrebu za hlađenjem.
Ako već kupujete klimu naša preporuka je da doplatite i umesto obične klime kupite inverter klimu sa kojom imate efikasnije grejanje i hlađenje uz manju potrošnju struje.

Kako radi inverter klima

Inverter klima radi na principu toplotne pumpe i to vazduh-vazduh,to znači da se iz spoljnog vazduha uzima toplota koju on trenutno ima i putem gasa (freona) u klimi se ova toplota prenosi duvanjem ventilatora u unutrašnjost prostorije.Inverter tehnologija dodatno kontroliše i brzinu rada kompresora i ventilatora.To praktično znači dok je temperatura daleko od zadate temperature,klima radi punom snagom (tada je potrošnja struje oko 1kw) kako se prbližava zadatoj temperaturi intezitet se smanjuje.

Kada inverter klima postigne zadatu temperaturu,elektronika koja reguliše brzinu kompresora i ventilatora,smanjuje njihov rad na minimum i tada je potrošnja struje oko 0,300kw i na ovaj način se smanjuje potrošnja struje. Kod inverter klima je veoma malo odstupanje od zadate temperature ,čak 0,5 stepeni,tako da nema velikih oscilacija u temperaturi i onog neprijatnog osećaja toplo hladno.

sensibo-sky-01.jpg-03inverter frigo pingvin

Potrošnja struje

Potršnja struje kod inverter klima se kreće od 0,300kw do 1kw sve zavisi od kvaliteta klime,za tu količinu potrošene struje dobija se oko 3,5kw do 4kw toplotne energije(kao parametar uzeta je klima jačine 12000btu. ili popularna 12-ca). Dok na primer TA peć od 6kw potroši 6kw struje i da toplotnu energiju 6kw,električni kotao od 12kw potroši 12kw struje i da toplotnu energiju 12kw. Iz ovih primera se vidi da samo inverter klima ima uštedu struje u razmeri 1:4 dok kod drugih grejnih tela razmera je 1:1,što znači za 1kw potrošene struje dobija se 1kw toplotne energije.

Kod kupovine inverter klima uređaja potrebno je pored energetskog razreda da se obrati pažnja i na SCOP (koificijent potrošnje električne energije i dobijene toplotne energije). Što je veći SCOP to je bolja klima. Tako da se inverter klima veoma brzo ekonomski isplati kroz račun za struju,čak za dve,tri godine sve zavisi od korišćenja klima uređaja. Moramo spomenuti i da kapacitet inverter klima opada sa padom spoljne temperature,pri temperaturi od -10 stepeni njen kapacitet se izjednačava sa potrošnjom struje,tako da dolazimo do razmere 1:1.Kod nas je veoma mali broj dana sa niskim temperaturama i u toku zime mogu se na prstima izbrojati.

Servis Frigo Pingvin radi prodaju i ugradnju inverter klima u Nišu i okolini po sistemu ključ u ruke.

Dovozimo klimu na adresu i montiramo.

Pozovite nas 064 22 55 10

Podeli ovu priču: